Privacy Statement JOUvolutie Centrum


Deze pagina werd laatst herzien op 30 november 2018.  

Deze privacy statement is toepasbaar op de website en diensten van het JOUvolutie Centrum (vanaf hier wordt hier steeds verwezen naar als “we” of “ons”). 

We hechten erg veel belang aan de privacy van onze cliënten en bezoekers van onze website. Omwille van deze reden verwerken we jouw data enkel op een manier die conform is met de GDPR-normen (GDPR: general data protection regulation). 

Verzamelen van persoonlijke data

We verzamelen data om efficiënt(er) te werken en geven jou alzo de beste ervaring met onze producten en diensten. Je geeft sommige aspecten van deze informatie (optioneel) direct aan ons – bijvoorbeeld wanneer je een contactaanvraag invult op onze website, wanneer je iets koopt via de website, wanneer je een boodschap achterlaat, wanneer je je registreert voor workshops, masterclasses, webinars, …

Opslag van data

De data, die verzameld wordt, wordt opgeslaan en verwerkt in Mailchimp. Deze data-verwerker voldoet eveneens aan de GDPR-normen. Via de volgende link vind je de volledige privacy-voorwaarden van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Informatie die we verzamelen 

Contact details: naam, adres, email, telefoonnummer

Professionele info: bedrijfsnaam en adres, BTW-nummer

Interesses: vanuit inschrijven voor bepaald aanbod of aanduiden op evaluatieformulieren waarin je geïnteresseerd bent

Wat we doen met deze persoonlijke informatie?

De persoonlijke informatie, die jij ons bezorgt, kan gebruikt worden om onze relatie met jou te managen, of om onze website aan te passen en te verbeteren alsook gerelateerde diensten aan jou. Verder verwerken we deze informatie correct om je aankopen op te volgen. 

Het kan dat we jouw informatie ook gebruiken voor marketing doeleinden, om je op de hoogte te brengen van aankomende events of aanbiedingen, waarvan wij denken dat jij hier interesse in hebt. 

Je kan ten alle tijde aanvragen om alle communicatie met jou te beëindigen. Dit kan zonder verdere uitleg en uiteraard gratis, bijvoorbeeld door op de ‘schrijf je uit’-link te klikken aan het einde van onze mails.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:  

  • Nieuwsbrief

  • Organisatie van workshops, vormingen, webinars

  • Aanvullende informatie betreffende ons aanbod

  • Je aankopen opvolgen

  • Onze diensten & website verbeteren

  • Klantendienst aanbieden

Hoe lang houden we persoonlijke data bij? 

We houden jouw informative niet langer bij dan nodig is om de doelen te bereiken die in deze privacy statement vermeld staan. Voor verdere informatie over de exacte termijnen, kan je ons altijd contacteren.

Transfer van data naar derde partijen

Voor alle duidelijkheid: we geven jouw data niét door aan derde partijen tenzij jij dit zelf gevraagd hebt of na een persoonlijke toestemming van jou.

Veiligheid van jouw persoonlijke informatie

We doen alles wat we kunnen om jouw informatie te beschermen en je informatie confidentieel te houden. We gebruiken hiervoor aangepaste technische en organisatorische manieren, die overeenstemmen met de nationale en Europese regelgeving.

Je Rechten


Recht tot inzage

Je hebt op elk moment recht op inzage van jouw persoonlijke data, alsook de manier waarop wij gebruiken maken van jouw persoonlijke data.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt altijd het recht om ons te vragen je persoonlijke informatie te verbeteren, extra informatie toe te voegen of deze te verwijderen. Je erkent hierbij dat – wanneer je vraagt om geen communicatie meer te ontvangen of persoonlijke data te verwijderen – dat je niet langer toegang hebt tot bepaalde diensten en producten. Je mag ook steeds aanvragen om de verwerking van jouw persoonlijke data te beperken.

Recht op oppositie

Je hebt altijd het recht om op te komen tegen de verwerking van jouw persoonlijke data voor serieuze en gelegitimeerde redenen. Ook heb je steeds het recht om je oppositie duidelijk te maken tegen directe marketing doelen. In dit geval hoef je hiervoor geen reden op te geven.

Recht op gratis data overzetting

Je hebt het recht om je persoonlijke data, die wij bijhouden op een gestructureerde manier, op te vragen en dit over te dragen aan iemand anders.

Recht op terugtrekking van toestemming

Het verwerken van jouw informatie is gebaseerd op een eerdere vorm van toestemming van jou. Toch heb je altijd het recht om deze toestemming op te heffen.

Recht op klachtindiening

Je kan steeds een klacht indienen, gebruik makend van de data op het einde van deze pagina, maar je hebt ook altjd het recht om klacht neer te leggen bij de Belgische Privacy Commissie: Commissie voor Privacy Bescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel. 02/274.48.00.

Veranderingen

Deze privacy statement is aangepast aan het gebruik op onze websites, workshops, webinars, … . We behouden het recht om deze privacy statement op elk moment te veranderen of aan te passen. 

Wanneer we veranderingen publiekelijk bekend maken, dan veranderen we de datum bovenaan dit document. We zullen de significante veranderen vermelden op onze website. Daarnaast raden we je aan om regelmatig ons privacy statement periodiek na te lezen. 

Vragen & feedback

Indien je vragen hebt over deze privacy statement, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hieronder: 

Dagmar Oversteyns - Oprichter JOUvolutie Centrum
Elfenbergstraat 19
3511 Kuringen (Hasselt)
Dagmar@JOUvolutie.be