quote_background.png

JOUvolutie

top-banner_grow.jpg
 

Wat is het JOUvolutie-model?


Het leven gaat over meer dan kinderen opvoeden, druk bezig zijn in het huishouden of verenigingsleven en een job uitvoeren...

Laat me je even de volgende vragen stellen. Denk er rustig over na:

  • Wanneer je in stressvolle, onverwachte situaties terechtkomt: reageer je dan positief?

  • Kan je duidelijk & zelfzeker jouw grenzen aangeven? En hoe liefdevol praat je werkelijk tegen jezelf?

  • Laat je op vergaderingen/familiefeestjes/in je relatie/… jouw stem duidelijk horen? En word je ook gehoord?

  • Ben jij je bewust van jouw talenten, kwaliteiten en waarden? Hoe gericht zet je ze dagelijks in?

  • Hoe zit het met je passies en dromen? Hebben zij een volwaardige plaats in je leven? Leef je jouw droom? Of ben je volop stappen aan het zetten ernaartoe?

JOUvolutie zorgt ervoor dat je op alle vijf bovenstaande vragen overtuigend positief antwoordt. EN ZELFS op lange termijn.


JOUvolutie | referentie
Dagmar prikkelt je groei, inspireert en begeleidt je op haar enthousiaste, deskundige en authentieke manier in stappen vooruit!
— Deelnemer aan JOUvolutie® traject

 
 
JOUvolutie | logo
 
green_background-.png
 

Kort samengevat, het JOUvolutie model geeft je energie, inspiratie én zorgt voor daadkracht! Het leert je succesvol met moeilijke situaties omgaan.

Je bent meer zelfzeker en durft dingen aanpakken, die je al langer uitstelt. Je zet je krachten gerichter in en bereikt effectief jouw doel. 

 
JOUvolutie | bereik je doelen
 

Met andere woorden: het JOUvolutie-model zorgt voor JOUW evolutie!

 
green_background-.png