quote_background.png

DE JOUVOLUTIE
PIJLERS

 

1. Vanuit een waarderende houding

Bij het JOUvolutie Centrum kijken we vanuit de kans die verborgen ligt in elke ‘probleem’-situatie. Veroordelen zorgt voor afstand en voor onbegrip. We maken de omgekeerde beweging: wàt triggert ons zo dat we tot oordeel komen? Wàt in ons wil gehoord worden? En vooral hoe kunnen we hier zélf mee aan de slag? 

Iedereen mag zijn wie hij is.

En iedereen leert zijn grenzen aangeven vanuit eigen waarden en normen, vanuit wat oké en wat niet oké is. Ook dat is een waarderende houding.


2. Vanuit hoop en vertrouwen

Altijd zal er bij ons een basishouding zijn vanuit hoop en vertrouwen in tegenstelling tot angst en doemdenken. We gaan voor rust en ruimte, niet voor stress en spanning. Want groei kan enkel gebeuren wanneer er een goede voedingsbodem aanwezig is. Weerstand mag ontstaan, dat is – in sommige gevallen - een normale reactie alvorens groei kan plaatsvinden. Ook hier gaan we vanuit hoop en vertrouwen mee aan de slag.

We bieden veiligheid en zorgen voor een positieve focus. Altijd. 


3. Vanuit verantwoordelijkheid en diepgaande bewustwordingsprocessen

In elke situatie kan je kiezen hoe je ermee omgaat. Bij het JOUvolutie Centrum leren we je om je niet langer te verliezen in de verhalen of de gebeurtenissen maar om net vanuit bewustwording te gaan kijken naar de patronen, de reflex-mechanismen en de communicatielijnen IN die situaties.

Vaak loopt het daar fout vanuit onbewuste keuzes, die je ooit als kind maakte, als gevolg van vroegere ervaringen.

Wij leren je meer kijken vanuit kracht,

vanuit een volwassen rol naar wat zich nu afspeelt en met de focus op alle mogelijkheden die er voor jou open liggen. Zo wordt duidelijk wat je nu én in de toekomst zélf ten goede kan doen in eender welke situatie. 


4. Vanuit de focus op resultaat & praktische toepasbaarheid

Omdat we maar al te vaak kaders, theorieën en onduidelijke richtlijnen te horen krijgen, staat het JOUvolutie Centrum voor ‘down-to-earth’ toepasbare methodieken, technieken en tips. Geen kant-en-klare aanpak maar op maat van wat jouw vragen en behoeften zijn. Zo blijven we steeds onze cursussen en coachings verbeteren op basis van jullie feedback. En we zijn fier om te kunnen zeggen dat ons aanbod met een gemiddelde van 9/10 geëvalueerd wordt! 

Wat je bij ons leert, is onmiddellijk toepasbaar in jouw leven.

Zo geven we je jouw verandering zelf in handen!


5. Vanuit verbinding & authenticiteit

“We zullen er nooit zijn en we zijn nooit klaar.”

Elk mens is op weg, groei is een dynamisch, eeuwigdurend proces. Het leven is verandering… Daarom wordt je in het JOUvolutie Centrum begeleid om te leren zien dat je al goed genoeg bent zoals je bent, dat je àlles al in je hebt zitten wat je maar nodig hebt om eender welk doel te bereiken.

Wij helpen je (terug) toegang te krijgen tot jouw kracht en stappen vanuit verbinding samen in een co-creatie proces. Wij bieden de ruimte voor jou om te ontwikkelen. En jij mag ook onze kwetsbare kant zien. Want het is net door ‘maskers’ te laten vallen en gewoon écht te zijn wie we zijn, dat we werkelijk in contact staan met elkaar.

En vanuit dit soort verbinding ontstaat er altijd duurzame groei.